Ahlak Dindarlık İlişkisi 2

4216 İzleme


Ahlak Dindarlık İlişkisi 2- Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı- 73.07.dkProf. Dr. Mustafa Çağrıcı’nın hazırlayıp sunduğu “Ahlak Dindarlık İlişkisi” seminerinin ikinci oturumunda “Modern çağda İslam ahlakı ve Tanzimat sonrasında İlmi ve ahlaki gelişmeler” üst başlığı ile aşağıdaki konu başlıkları değerlendirilmiştir.


  • Tanzimat sonrasında ahlak ilmi nasıl şekillenmiştir?

  • Modern çağda ahlak sorunları ile dünyada yaşanan güncel problemler,

  • Osmanlı döneminden günümüze kadar olan süreçte ahlak ile ilgili problemler,

  • Modern çağın ahlak sorunlarına genel yaklaşımlar,


1950 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Taşlı hüyük köyünde doğdu. 1969’da Sivas İmam-Hatip Lisesi’nden, 1973’te de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. 1977 yılında Lisansüstü çalışmalarına başlayan Çağrıcı, ahlak felsefesi alanında hazırladığı doktora tezini tamamladıktan sonra 1982 yılında M.Ü. İlâhiyat Fakültesi'nde İslâm Felsefesi Anabilim Dalında Yardımcı Doçent oldu. 1990'da aynı anabilim dalında Doçent, 1996'da Profesör unvanını aldı. Aynı fakültede Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği gibi idari görevlerde bulundu. 2003-2011 yılları arasında İstanbul Müftülüğü görevini üstlenen Mustafa Çağrıcı’nın başlıca eserleri arasında “Anahatlarıyla İslam Ahlakı” ve “İslam Düşüncesinde Ahlak” gibi telif kitaplar, TDV İslam Ansiklopedisi için kaleme alınmış pek çok makale ve dört kişilik bir komisyon tarafından hazırlanmış olan “Kur’an Yolu” isimli tefsir sayılabilir.


Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı DİĞER VİDEOLARI