Batıdan İstanbul a İstanbul dan Batıya Resim Sanatı 2

4345 İzleme

İstanbul Tasarım Merkezi Seminerleri


Batı'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Batıya Resim Sanatı 2 "Modern Sanatların Osmanlı ve İslam Sanatlarından Görsel Sembolleri Eserlerinde Kullanmaları" üst başlıklı seminerde Cemal Toy aşağıdaki başlıkları değerlendirmiştir.


- Modern dönem ressamlarından Henri Matisse'nin hayatı ve eserleri,

- Modern dönem resim'in öncüleri,

- Modern dönem ressamları ve birbirlerinden etkileşimleri.


1969 yılında Kütahya'da doğdu. 1991 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu. Cemal Toy yurt içi ve yurt dışında on karma sergiye katıldı ve on kişisel sergi açtı. Resimlerinde bütün bir insanlık macerasının; yok olmuş veya olmaya yüz tutmuş kültürlerin sembolleriyle işaret ettiği gerçekliğin izini süren sanatçı, resim çalışmalarını aynı arayışlar çerçevesinde Küçük Ayasofya'daki atölyesinde sürdürüyor. İstanbul'un dünden bugüne kültürel dokusunu resimlerinde geleneksel ve modern bir üslupla yansıtıyor.


Cemal Toy DİĞER VİDEOLARI