Doç. Dr. Aziz Doğanay - Mimar Koca Sinan'da Mimari Plastik ve Tezyinat: Süleymaniye

4376 İzleme

1968?de Giresun?da doğdu. 1987?de Kadıköy İHL?den, 1991?de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Tezhib Anasanat Dalı?ndan mezun oldu. Yüksek lisansını M. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Türk-İslâm Sanatları Tarihi Bilim Dalı?nda ?Erken Devir Osmanlı Bursa Türbelerinde Tezyînât? başlıklı tezi ile tamamladı. 1994?te M. Ü. İlahiyat Fakültesi İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk-İslâm Sanatları Tarihi Anabilim Dalı?na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2002?de M. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Sanatı Anabilim Dalı?nda ?İlk Devir Osmanlı İstanbul Türbelerinde Mimari Plastik ve Tezyinat?  ve M. Ü. S. B. E. İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı?nda ?Klasik Devir İstanbul Hanedan Türbelerinde Tezyinat? başlıklı çalışmalarıyla doktor unvanı aldı. Halen M. Ü. İlahiyat Fakültesi Türk-İslâm Sanatları Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi (doç.dr) olarak çalışmaktadır.

Doç. Dr. Aziz Doğanay DİĞER VİDEOLARI