Doç. Dr. Fatih Özkafa - Hat Sanatının İmkanları, Kavramları, Özgünlük ve Özgürlüğü

702 İzleme


Doç. Dr. Fatih Özkafa - Hat Sanatının İmkanları, Kavramları, Özgünlük ve ÖzgürlüğüHat: Klasik Birikim Özgün DokunuşKöklerini ‘Nabatî’ yazıda bulan Arap yazısı, İslam sonrası Kur’an-ı Kerim’i yazma hareketleriyle klasik üslubunu bulmuş ve zaman içerisinde çeşitlenerek bugünlere gelmiştir. İnsana kalemle yazmayı öğreten Allah’ın insana armağan ettiği yazı, sadece ifade aracı olarak kalmayıp farklı kültürlerde sanat seviyesine yükselmiştir. “Cismani aletlerle meydana çıkan ruhani bir hendese” olarak ifade edilen yazı sanatının, zirve noktasını gördüğü yer kuşkusuz İslam coğrafyası olmuştur. İslam kültüründe Hat kelimesiyle karşılanan yazı sanatı, tarihin akış seyrinde farklı usullerde rengini bulmuş ve gücünü asla yitirmemiştir. Kur’an-ı Kerim’i yazma hareketleriyle sınırlı kalmayan hat sanatı, camilerin tezyininden kitabelere, hilyelerden serlevhalara Müslümanların hayatında yer almış ve yaşadıkları yerleri şenlendirmiştir. Zamanımıza engin bir birikimle gelen hat sanatına bugün, bazı farklı dokunuşlar yapılarak yeni arayışlar içine girilmiştir. Bizim “Özgün dokunuş” olarak ifade ettiğimiz bu arayışlar farklı formları, farklı formlar da değişik kompozisyonları getirmiştir. Hat sanatının seyr-ü seferini konuşacağımız bu ayki etkinliğimizde katılımcılarımız, klasik dilden özgün formlara bir yolculuk gerçekleştirecek ve bundan sonrasına dair söz söylemeye çalışacaklardır.1974 Konya doğumlu. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında başladığı hat eğitiminin ardından 2002 yılında Hattat Hüseyin Öksüz'den sülüs-nesih dallarında icazet aldı. Ardından divani, celi divani ve ta’lik yazılarını meşketti. Mehmed Özçay ve Osman Özçay’dan da temeşşuk ve yazı müzakeresi ile istifade etti. Yüksek lisansını tamamladıktan sonra farklı branş hazırlık eğitimi alarak Sanat Tarihi anabilim dalında doktora yaptı. 2005 yılında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde araştırma görevlisi, 2009 yılında yardımcı doçent, 2013 yılında doçent, bölüm başkanı ve fakülte yönetim kurulu üyesi oldu. Çok sayıda uluslararası ve ulusal sergiye, sempozyuma, kongreye iştirak etti. Ircica ve Albaraka tarafından düzenlenen milletlerarası yarışmalarda sülüs, celî ta’lik ve muhakkak gibi muhtelif hat nevilerinde beş uluslararası ödül aldı. Bazı uluslararası yarışmalarda jüri üyeliği yaptı. 2011 yılından beri iştirak ettiği ve Ramazan aylarında Dubai’de düzenlenen Milletlerarası Mushaf Projelerinde nesih, sülüs-nesih, muhakkak-sülüs-nesih ve muhakkak-reyhani sülüs-ince sülüs gibi muhtelif yazı nevileriyle toplam altı cüz yazdı. Bazı sanat projelerinin küratörlüğünü ve bazı kitapların editörlüğünü yaptı. Çok sayıda bilimsel makalesi ve tebliği neşredildi. 2016 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümüne naklen atandı. Klasik ve modern hat kategorilerinde eserler vermekle birlikte akademik çalışmalarını sürdürmektedir.


Doç. Dr. Fatih Özkafa DİĞER VİDEOLARI