Efdaluddin Kılıç - Hendese-i Ruhaniyye 3

4550 İzleme


25.09.1968'de Üsküdar'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. 1990'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Aynı yıl İstanbul İl Turizm Müdürlüğü'nce açılan Profesyonel Turist Rehberliği sınavlarını kazandı ve bir müddet rehberlik yaptı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden "Yakut Musta'sımi?nin İstanbul Müze ve Kütüphanelerindeki Eserleri" konulu çalışmasını vererek 1993 yılında master diplomasını aldı. Hat sanatına ilişkin çalışmaları 1985'te Hüsrev Subaşı ile başladı. Daha sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde seçmeli hat derslerini takip etti. Muhittin Serin'den rik'a yazısını meşk etti. Aynı dönemde Hattat Hasan Çelebi'den Sülüs ve Nesih yazılarını meşk ederek 1993 yılında bu yazı türlerinden icazetname aldı. IRCICA tarafından organize edilen ve 1994 yılında Hattat İbn-i Bevvab adına düzenlenen uluslararası hat yarışmasında sülüs yazısı dalında mansiyon aldı, 1998'den beri Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Caferağa Medresesi'nde Hat Sanatı ve Osmanlıca kurslarına danışmanlık yapmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Çalışmalarını İstanbul'da kendi atölyesinde sürdürmektedir. Hat danışmanlığı, kağıt ve mürekkep hazırlanması, doğal boyar maddelerle dokulu ve düz kağıt boyama etütleri yapmaktadır.1999 yılından bugüne birçok defa Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere, Suudi Arabistan ve Tunus'ta sergilere iştirak edip çeşitli seminerler ve uygulamalı dersler verdi. Halen kemankeşlik ve hattatlığı tekrar buluşturmak niyetiyle yaklaşık on beş yıldır Türk yaylarını ve oklarını araştırmakta, bunların imali ve atış teknikleri üzerinde çalışmakta, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda hat meraklısına meşkler yazarak hat sanatının öğrenilmesi ve yaygınlaşmasına gayret etmektedir.


Efdaluddin Kılıç DİĞER VİDEOLARI