İslam Medeniyetindeki Mimari Eserler ve Geometrik Süsleme Unsurları 8

4773 İzleme


İslam Medeniyetindeki Mimari Eserler ve Geometrik Süsleme Unsurları 8 –Serap Ekizler Sönmez- 60.30dk.Serap Ekizler Sönmez’in hazırlığını ve sunumunu yaptığı “İslam Medeniyetindeki Mimari Eserler ve Geometrik Süsleme Unsurları” üst başlıklı seminerin sekizinci oturumunda “Mukarnaslar” alt başlığı ile aşağıdaki konular değerlendirilmiştir.


  • Geometrik desenler tarihsel süreç içerisinde nasıl yer almışlardır?

  • Mukarnasların geometrik desenlere aktarımları nasıl oluşmuştur?

  • İslam coğrafyasında uygulanmış mukarnaslardan örnekler,

  • Mukarnaslar ile ilgili batılı araştırma kayıtlarından bilgi paylaşımları,

  • Tarihsel süreç içerisinde mukarnaslar,

  • Mukarnas örneklerini fotoğraflar üzerinden inceleme.   


1973 yılında Almanya'da doğdu. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra bir süre bu alanda çalıştı. Üniversitedeyken başladığı resim eğitimine 12 yıl boyunca ressam İlhami Atalay atölyesinde devam etti. Daha sonra sürrealist ressam Erol Deneç'ten dersler aldı. Resme ilgisi ağır basan sanatçı Kimya sektörünü tamamen bırakarak 2003'te kendi atölyesini açtı. Çeşitli karma ve kişisel sergilere katıldı. 10 yıl boyunca özel dersler verdi ve her yıl öğrencilerini karma sergilere hazırladı. Birçok uluslararası koleksiyonlarda özgün eserleri mevcut olan sanatçı; resim, kaligrafi, karikatür, duvar ressamlığı gibi birçok çeşitli alanda çalışmalarına devam etmektedir. "İslam Tarihi ve Mimari Eserleri" ve "İslam Sanatı'nda Geometrik Desenler" gibi alanlara merak salarak bu konuda araştırma ve incelemelerde bulunmuş olan Serap Ekizler Sönmez, bu bağlamda Marmara Üniversitesi SBE İslam Tarihi ve Sanatları bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Özellikle Mimar Sinan dönemi yapılarını inceleyerek bu yapılarda bulunan geometrik desenlerin analizlerini içeren kapsamlı bir çalışma hazırlamıştır. İslam Mimarisinin tarihsel süreçte nasıl geliştiğine ilişkin araştırmalar yaparak önemli eserlerin eskiz çalışmalarını ve desenlerini çizmiştir.


Serap Ekizler Sönmez DİĞER VİDEOLARI