İslam Tarihi ve Kültürü Okumaları 6

4306 İzleme


Prof. Dr. Ahmet Kavas’ın İstanbul Tasarım Merkezi’nde hazırlayıp sunduğu” İslam Tarihi ve Kültürü Okumaları” üst başlıklı seminerin altıncı oturumunda “İslam tarihi ve İslam tarihinin önemli kırılma noktaları” alt başlığı ile aşağıdaki konu başlıklarını değerlendirmiştir.


  • İslam tarihine dünya çerçevesinde bakış,

  • Tarihi olaylar ile İslam’ın gelişim süreçleri.

  • Tarihi örnekler üzerinden İslam tarihinin gelişimi ve önemli olayları.

  • Tarihi doğru okumanın metotları ve tarihi okurken izlenecek yollar.

1964 yılında Vezirköprü Samsun'da doğdu. 1982 yılında Amasya - Merzifon İmam-Hatip Lisesi'ni ve 1987 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi.
1988 yılı Eylül ayında Türkiye Diyanet Vakfı'nın verdiği Fransa'da Yüksek Lisans eğitimi ve doktora bursunu kazandı.
1991 yılı Kasım ayında Paris-7 Üniversitesi Coğrafya, Tarih ve Toplum Bilimleri Bölümünde (Université Paris-7, U.F.R., Géographie, Histoire et Sciences de la Société) Afrika'da İslam ve Müslüman Toplumlar Uzmanı Prof. Dr. Jean-Louis Triaud'un yanında 1835-1912 Yılları Arasında Osmanlı İdaresi ile Senusiye'nin Münasebetleri [Les relations de l'administration ottomane avec la Sanousiya de 1835 à 1912] konulu Yüksek Lisans tezini bitirdi.
25 Mayıs 1996 tarihinde aynı bölümde ve aynı danışmanın yanında Fransızca Konuşulan Afrika'da Modern Arapça-İslam Eğitiminin Gelişmesi- Mali Cumhuriyeti Medreseleri - 1980-1994 Yılları arasında Başkent Bamako'nun Konumu [L'évolution de l'enseignement moderne arabo-islamique en Afrique francophone-Les médersas de la République du Mali (Cas de Bamako 1980-1994)] konulu doktora tezini tamamlayarak savundu.
1996 yılı Temmuz ayından 2006 Şubat ayına kadar İstanbul'da bulunan İSAM'da (İslam Araştırmaları Merkezi) araştırmacı olarak görev yaptı.
2008 yılı Ağustos ayından itibaren geçici görevlendirme ile Başbakanlık Müşaviri olan ve 2009 yılında profesörlük unvanı alan Ahmet KAVAS halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görevine devam etmektedir.
Özellikle Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde Afrika ile ilgili belgelere dayalı olarak "Osmanlı Afrikası" konusundaki araştırmalar yapmaktadır.

Prof. Dr. Ahmet Kavas DİĞER VİDEOLARI