Modern Dünya ve Din Algısı

4422 İzleme


Günümüz dünyasında farklı ırk ve dillere sahip 7,5 milyar insan yaşamakta ve bu insanlar, muhtelif dinleri kendilerine hayat tarzı olarak seçmiş bulunmaktadır. Aynı dünyayı paylaşan bu insanların farklılığı, birbirlerini tanıyıp anlamaları, hayırda yarışmaları için bir fırsat ve zenginliktir. Kur?an?da insanların farklı millet ve kabileler halinde yaratılmalarının sebebi birbirlerini tanımak (el-Hucurat 49/13), herbiri için bir yol ve yöntem belirlenmesi ise iyiliklerde yarış yapmak olarak gösterilmektedir (el-Maide 5/48). Hedefimiz bütün peygamberlerin mesajlarının ortak noktasını oluşturan esasları ve evrensel ahlak ilkelerini hayatımızın temel prensipleri yaparak dünyayı daha yaşanılır kılmaktır.


1950 yılında Bilecik Söğüt'te doğdu. 1968'de İstanbul İmam-Hatip Okulu'nu, 1969'da Pertevniyal Lisesi'ni bitirdi. 1972 yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nden, 1973'te İÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Memuriyete 1974 yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nde kütüphane memuru olarak başladı. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nde Yüksek İslâm Enstitüsüne 1977 yılında asistan olarak atandı. 1983 yılında MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Dinler Tarihi Açısından Şehristânî ve el-Milel ve'n-Nihaladlı çalışmasıyla doktor oldu. 1988'de doçent, 1994'te profesör ünvanını aldı. 2005 yılında Paris Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği görevine naklen atandı. 2009 yılında Fakülte'deki görevine geri döndü.

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nde ve Yakın Doğu Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevini yürütmektedir.

Prof. Dr. Ömer Faruk Harman DİĞER VİDEOLARI