Modern Dünyada Ahlak Eksenli Dindarlık 4

4264 İzleme


Modern Dünyada Ahlak Eksenli Dindarlık 4- Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı- 65.18.dkProf. Dr. Mustafa Çağrıcı’nın hazırlayıp sunduğu “Modern Dünyada Ahlak Eksenli Dindarlık” seminerinin dördüncü oturumunda “Günümüz dünyasında yaşanan ahlak sorunları “ üst başlığı ile aşağıdaki konu başlıkları değerlendirilmiştir.


  • Dünyada yaşanan ahlak sorunları ile ilgili genel yorumlar,

  • İslam literatüründe ahlak tanımı ve yaşayıştaki yansımaları,

  • İslam dünyasında ahlak ile ilgili yorumlar ve yaşayıştaki sorunları,

  • Kur’anı Kerimin ahlak ile ilgili yorumları ve yaşayıştaki tavsiyeler i ile ilgili okumalar.


1950 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Taşlı hüyük köyünde doğdu. 1969’da Sivas İmam-Hatip Lisesi’nden, 1973’te de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. 1977 yılında Lisansüstü çalışmalarına başlayan Çağrıcı, ahlak felsefesi alanında hazırladığı doktora tezini tamamladıktan sonra 1982 yılında M.Ü. İlâhiyat Fakültesi'nde İslâm Felsefesi Anabilim Dalında Yardımcı Doçent oldu. 1990'da aynı anabilim dalında Doçent, 1996'da Profesör unvanını aldı. Aynı fakültede Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği gibi idari görevlerde bulundu. 2003-2011 yılları arasında İstanbul Müftülüğü görevini üstlenen Mustafa Çağrıcı’nın başlıca eserleri arasında “Anahatlarıyla İslam Ahlakı” ve “İslam Düşüncesinde Ahlak” gibi telif kitaplar, TDV İslam Ansiklopedisi için kaleme alınmış pek çok makale ve dört kişilik bir komisyon tarafından hazırlanmış olan “Kur’an Yolu” isimli tefsir sayılabilir.


Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı DİĞER VİDEOLARI