Modernleşme Kuram ve Kavramları 2

4504 İzleme


Yrd. Doç. Dr. Enes Kabakçı’nın İstanbul Tasarım Merkezi’nde hazırlayıp sunduğu “Modernleşme Kuram ve Kavramları” üst başlıklı seminerin ikinci oturumunda “Kavram ve modernleşme” alt başlığı ile aşağıdaki konu başlıklarını değerlendirmiştir.


  • Modernleşme ve gelişme arasındaki farklar nelerdir?

  • Gelişmenin modernleşmeden beslenmesi ve modernleşmenin gelişmeciliğe katkıları,

  • Zamanı doğru kullanmada modernliğin sundukları ve aldıkları,

  • Zaman ve modernleşme üzerine genel yaklaşımlar.

  • Sosyolojik olarak modernleşme ve gelişme.


Yrd. Doç. Dr. Enes Kabakcı DİĞER VİDEOLARI