Modernleşme Kuram ve Kavramları 3

4630 İzleme


Yrd. Doç. Dr. Enes Kabakçı’nın İstanbul Tasarım Merkezi’nde hazırlayıp sunduğu “Modernleşme Kuram ve Kavramları” üst başlıklı seminerin üçüncü oturumunda “Filozoflar ve filozofların modernleşme yorumları ” alt başlığı ile aşağıdaki konu başlıklarını değerlendirmiştir.


  • Modernleşmeye dair,

  • Zamanı doğru kullanmada modernliğin sundukları ve aldıkları,

  • Zaman ve modernleşme üzerine genel yaklaşımlar.   


Yrd. Doç. Dr. Enes Kabakcı DİĞER VİDEOLARI