Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün - Bir Aydınlanma Eleştirmeni Turgut Cansever

4473 İzleme


Bilgeliğin Geometrisinde Turgut Cansever Anma ProgramıProf. Dr. Süleyman Seyfi Öğün - Bir Aydınlanma Eleştirmeni Turgut CanseverVideo Kategori : 86914 Şubat 1959 Muğla doğumludur. Ortaokul ve lise öğrenimini Bursa Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır (1977). Lisans öğrenimini (1982) ve doktorasını (1991) Uludağ Üniversitesi’inde, yüksek lisansını (1986) ise İstanbul Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 1993 yılında doçent, 1998 yılında profesör olmuştur. 2010 yılına kadar Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde çalışmıştır. Şu anda ise Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler ve AB Bölümü öğretim üyesidir. Politik kültür, muhafazakarlık ve milliyetçilik konularında çalışmaktadır. Maltepe Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler ve AB Bölümü Başkanlığı görevini yürütmektedir. Aynı zamanda Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.Yayınlanmış eserleri ; Türkiye’de Cemaatçi Milliyetçilik ve Nurettin Topçu (İstanbul, 1992), Modernite, Milliyetçilik ve Türkiye (İstanbul, 1995), 99 Soruda Milliyetçilik (İstanbul, 1997), Politik Kültür Yazıları (Bursa, 1997), Politikbilim (Ali Yaşar Sarıbay ile) (Bursa, 1998), Türk Politik Kültürü (Bursa, 2000), Gündelik Hayatın Kültürel Yansımaları (Bursa, 2006), Politika ve Kültür (Bursa, 2010)


Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün DİĞER VİDEOLARI