Sanat Kavramı ve Kavramsal Sanat 1

4220 İzleme


Sanat nedir, Doğu ve Batı sanatlarının süreçleri ve birbirlerini nasıl ve ne seviyede etkilemişlerdir soruları üzerinde yapılacak krititiklerle, İlk yüzyıllardan itibaren sanat din ilişkisi, İslam sanatlarında tasvir yasağının sınırları irdelenecek ve ? Günümüzde Sanat? üst başlığıyla,kavramsal ve deneysel sanat- İstanbul Trienali üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecektir.Hülya Yazıcı DİĞER VİDEOLARI