Sekülarizm Dünü, Bugünü ve Ötesi 1

4170 İzleme


Sekülarizm nedir? Sekülarizmin evrensel bir modeli var mıdır? Sekülerleşme toplumla mı ilgilidir, devletle mi, kültürle mi? Modernleşmenin kaçınılmaz sonu sekülerleşmek midir? Seküler olmayan bir demokrasi mümkün müdür? Farklı dinlerin ne tür sekülerlik tecrübeleri vardır? Dini çoğulculuğun artması sekülarizmi krize mi sürüklemektedir? Bu seminerin amacı sekülarizmle ilgili bu ve benzeri sorulara yanıt aramaktır. Bu soruları sorabilmek için öncelikle şunu anlamak gerekir: Sekülarizm, din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması demek değildir!


Yüksek Lisans eğitimini 2002-2004 yıllarında University of Texas?ta yapan Edip Asaf Bekaroğlu, Siyaset Bilimi doktorası derecesini 2010 yılında Bilkent Üniversitesi?nden almıştır. 2010?dan beri İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü?nde öğretim üyesi, Temmuz 2012?den beri de Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi?nde Dekan Yardımcısıdır.

Göç, çokkültürcülük, diaspora kimlikleri, sekülarizm ve İslamcılık konularında çalışmalar yapmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Edip Asaf Bekaroğlu DİĞER VİDEOLARI