Şiir, Şehir, Felsefe 6

4799 İzleme


Şiir, şehir ve felsefe arasındaki ilişkiler, arkalarında belki de medeniyetler arasındaki farkların en iyi görülebileceği izler bırakır. Bu seminerlerde, Antik Yunan`daki mitos-logos çekişmesinden şehirli targedya`ya, ardından şiirin şehirden kovulduğu süreçle başlayarak ismine `felsefe` denilen düşünme biçiminin batıda ve İslam düşüncesindeki seyrini onun şiir ve şehirle ilişkisi üzerinden izleyeceğiz. Bu süreçte sadece felsefenin değil, şiir ve şehrin serüvenini de filozof kral, şair sultan, şehirler ve ilahi isimler, şehirler ve şairler, şuarâ tezkirelerindeki şehirler, modern kentin filozofları ve şairleri, şiirler ve evler?de konaklayarak takip edeceğiz.


1972 yılında Sakarya/Alifuatpaşa'da doğdu. 1994'de M. Ü.
İlahiyat Fakültesi Felsefe-Kelam bölümünden mezun oldu. M. Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsünde "İbn Sînâ Felsefesinde Aşk Kavramı" başlıklı teziyle yüksek
lisans, "Gazzâlî ve İbn Rüşd'de Te'vil" başlıklı teziyle doktorasını tamamladı.
1997-2003 yılları arasında M. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştırma
Görevliliği yaptı. 2003?den beri de M. Ü. İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din
Bilimleri Bölümü, Din Felsefesi Anabilimdalı'nda görev yapmaktadır. Gemuhluoğlu
ayrıca Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü?nde
"Sanat Felsefesi ve Estetik" dersleri vermektedir. Akademik çalışma alanları,
İslam Düşüncesi, Hermenötik, Dil Felsefesi ve Sanat Felsefesi?dir.

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Gemuhluoğlu DİĞER VİDEOLARI