Şimşek Deniz - İstanbul`un Mimari Kimliği 10

4952 İzleme


İstanbul’un Mimari Kimliği 10 - Y. M. Mehmet Şimşek Deniz- 35.26.dk.İstanbul’un mimari kimliği üst başlıklı seminerin onuncu oturumunda Y. M. Mehmet Şimşek Deniz “Kentsel dönüşüm 2” üst başlığı ile aşağıdaki konu başlıklarını değerlendirmiştir.
  • Kentsel dönüşüm nasıl yapılmalıdır? 

  • Kâbe’nin oluşumu ve günümüz dünyasında Müslümanlar için mabedi önemi nedir?

  • Kent ve şehirlerin ömürleri nasıl gözlemlenmelidir

  • İslam dünyasındaki mimari yapıların yapılıştaki mana taşı olarak “Kâbe”,

  • Dünyada yerleşim ve hane fikrinin oturmasında Kâbe’nin önemi nedir?

  • Mimari yapıların ruhu ve oluşumu açısından İslam’ın kapsayıcılığı nedir?    1963 yılında İstanbul'da doğdu. 1987 yılında Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 7 yıl süreyle serbest mimar olarak büro şantiye ve iç mimarlık alanında çalıştı. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü'nde İstanbul Metropolitan Planı'nda Tarihi Çevre Sektör Şefliği görevini yürüttü. 1996-1999 yılları arasında Planlama-İmarla ilgili Genel Sekreter Yardımcısı Danışmanlığı yaptı. Deniz, Süleymaniye'de bulunan sivil mimarlık örnekleri üzerine yüksek lisansını tamamladı. Ocak 1999'da Ulaşım Planlama Müdürlüğü'ne atandı. İstanbul Acil Ulaşım Eylem Planı ve Makro Ulaşım planlarını hazırladı. İstanbul 2023 Vizyonu ve Stratejik Eylem Planı Çalışma Ekibi'nde bulundu. Deniz ayrıca, Eminönü Belediyesi'nde İmardan sorumlu teknik başkan yardımcılığı yaptı. Ağustos 2004 tarihinde Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü görevine atandı. Bir dönem İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı görevini yaptı.


Şimşek Deniz DİĞER VİDEOLARI