Şimşek Deniz - İstanbul`un Mimari Kimliği 12

4925 İzleme


İstanbul’un Mimari Kimliği 12 - Y. M. Mehmet Şimşek Deniz- 35.25.dk.İstanbul’un mimari kimliği üst başlıklı seminerde Y. M. Mehmet Şimşek Deniz “eski eserlerin kullanımı ve onarımı” üst başlığı ile aşağıdaki maddeleri değerlendirmiştir.


  • Eski eserlerde bakım ve onarım nasıl yapılmalıdır?

  • Eski eserlerin muhafazasında izlenmesi gerekilen yollar nelerdir?

  • Taş tipi ve ahşap tipi yapıların korunmasına yönelik ne gibi tedbirler alınabilir?

  • İstanbul’daki tarihi mekânlara genel bakış ve slâyt ile görünümlerinin (durumlarının) incelenmesi.

  • Anıt eserlerin akıbeti ve vakıflar genel müdürlüğüne bağlı eserler.


1963 yılında İstanbul'da doğdu. 1987 yılında Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 7 yıl süreyle serbest mimar olarak büro şantiye ve iç mimarlık alanında çalıştı. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü'nde İstanbul Metropolitan Planı'nda Tarihi Çevre Sektör Şefliği görevini yürüttü. 1996-1999 yılları arasında Planlama-İmarla ilgili Genel Sekreter Yardımcısı Danışmanlığı yaptı. Deniz, Süleymaniye'de bulunan sivil mimarlık örnekleri üzerine yüksek lisansını tamamladı. Ocak 1999'da Ulaşım Planlama Müdürlüğü'ne atandı. İstanbul Acil Ulaşım Eylem Planı ve Makro Ulaşım planlarını hazırladı. İstanbul 2023 Vizyonu ve Stratejik Eylem Planı Çalışma Ekibi'nde bulundu. Deniz ayrıca, Eminönü Belediyesi'nde İmardan sorumlu teknik başkan yardımcılığı yaptı. Ağustos 2004 tarihinde Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü görevine atandı. Bir dönem İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı görevini yaptı.


Şimşek Deniz DİĞER VİDEOLARI