Şimşek Deniz - İstanbul`un Mimari Kimliği 3

5117 İzleme


İstanbul’un Mimari Kimliği 3 - Y. M. Mehmet Şimşek Deniz- 46.29.dk.İstanbul’un mimari kimliği üst başlıklı seminerin üçüncü oturumunda Y. M. Mehmet Şimşek Deniz “İstanbul’un Mimari yapısı üzerine yapılar ile yaklaşımlar” üst başlığı ile aşağıdaki konu başlıklarını değerlendirmiştir.


  • İstanbul’un mimari kimliği üzerine yorumlar,

  • İstanbul ve Dünya mimarisine genel bakış,

  • İstanbul’daki ve dünyadaki ibadet mabetlerine genel bakış,

  • Osmanlı dönemi yapılarındaki şehir algısı,

  • İstanbul’daki yapıların mimari yapılar üzerindeki etkileri üzerine okumlar,

  • İstanbul ve mimari yapıları üzerinden genel okumalar,

  • İstanbul’da yapıların şekillenmesinde medeniyet algısı ve şehir kültürü,

  • İstanbul’daki yeni yapılaşma ve eski şehir yapılarının korunması.   


1963 yılında İstanbul'da doğdu. 1987 yılında Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 7 yıl süreyle serbest mimar olarak büro şantiye ve iç mimarlık alanında çalıştı. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü'nde İstanbul Metropolitan Planı'nda Tarihi Çevre Sektör Şefliği görevini yürüttü. 1996-1999 yılları arasında Planlama-İmarla ilgili Genel Sekreter Yardımcısı Danışmanlığı yaptı. Deniz, Süleymaniye'de bulunan sivil mimarlık örnekleri üzerine yüksek lisansını tamamladı. Ocak 1999'da Ulaşım Planlama Müdürlüğü'ne atandı. İstanbul Acil Ulaşım Eylem Planı ve Makro Ulaşım planlarını hazırladı. İstanbul 2023 Vizyonu ve Stratejik Eylem Planı Çalışma Ekibi'nde bulundu. Deniz ayrıca, Eminönü Belediyesi'nde İmardan sorumlu teknik başkan yardımcılığı yaptı. Ağustos 2004 tarihinde Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü görevine atandı. Bir dönem İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı görevini yaptı.


Şimşek Deniz DİĞER VİDEOLARI