Şimşek Deniz - İstanbul`un Mimari Kimliği 4

5129 İzleme


İstanbul’un Mimari Kimliği 4 - Y. M. Mehmet Şimşek Deniz- 46.06.dk.İstanbul’un mimari kimliği üst başlıklı seminerin dördüncü oturumunda Y. M. Mehmet Şimşek Deniz “İstanbul’da kaybolun ve yok olmaya terk edilen mimari yapılar” üst başlığı ile aşağıdaki konu başlıklarını değerlendirmiştir.


  • İstanbul’da kaybolan tarihi yapılar ile ilgili genel bilgiler,

  • İstanbul’da yapılan ve kaybolan tarihi yapılardan örnekler ile camiler hakkında araştırma kayıtları,

  • İstanbul ve şehir kültüründeki mimari yapılar ile alakalı genel yaklaşımlar.

  • Camiler medreseler, külliyeler, kiliseler ve diğer önemli tarihi eserler ile ilgili yorumlar.

  • İstanbul’un fethi ve Fatih Sultan Mehmet’in fetihten sonraki bakış açısı,

  • Kayıp camiler kayıp eserlere genel araştırmalar üzerinden bakış ve yorumlar.    


1963 yılında İstanbul'da doğdu. 1987 yılında Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 7 yıl süreyle serbest mimar olarak büro şantiye ve iç mimarlık alanında çalıştı. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü'nde İstanbul Metropolitan Planı'nda Tarihi Çevre Sektör Şefliği görevini yürüttü. 1996-1999 yılları arasında Planlama-İmarla ilgili Genel Sekreter Yardımcısı Danışmanlığı yaptı. Deniz, Süleymaniye'de bulunan sivil mimarlık örnekleri üzerine yüksek lisansını tamamladı. Ocak 1999'da Ulaşım Planlama Müdürlüğü'ne atandı. İstanbul Acil Ulaşım Eylem Planı ve Makro Ulaşım planlarını hazırladı. İstanbul 2023 Vizyonu ve Stratejik Eylem Planı Çalışma Ekibi'nde bulundu. Deniz ayrıca, Eminönü Belediyesi'nde İmardan sorumlu teknik başkan yardımcılığı yaptı. Ağustos 2004 tarihinde Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü görevine atandı. Bir dönem İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı görevini yaptı.


Şimşek Deniz DİĞER VİDEOLARI