Tasavvuf ve Rehberleri 2

4087 İzleme


Tasavvuf ve Rehberleri 2 – Prof. Dr. Ali Hüsrevoğlu – 60.19dk.Prof. Dr. Ali Hüsrevoğlu’nun hazırlayıp sunduğu “Tasavvuf ve Rehberleri” seminerinin ikinci oturumunda “Allah’ın Sadık Kulları Hz. Ömer Faruk (r.a)” alt başlığı değerlendiriliyor. Seminerde aşağıdaki başlıklar ile ilgilide değerlendirmelerde bulunuluyor.


  • Hz. Ömer Faruk (r.a)’ın hayatı ile ilgili bilgiler,

  • Hz. Ömer Faruk (r.a)’ın Peygamber efendimize karşı muhabbetti,

  • HZ. Ömer Faruk (r.a.)’ın Allah dostluğu ve hayatından örnekler ile okumalar.   


1956 Afyonkarahisar/Sandıklı doğumludur. 1974’de hat sanatına başladı. 1979’da Marmara Üniversitesi’ni bitirdi. 1982 yılında büyük üstad Hâmid AYTAÇ merhumdan icazet takdir ve icâzet aldı. 1992’de Medîne-i Münevvere/Mescid-i Nebevî son genişletme projesinin yazılarını Türk milleti adına yazdı. 1993’te eserlerini sergilemeye başladı. Türkiye’nin değişik il ve ilçelerinde 55 kadar şahsî ve karma sergiye katıldı. Hat sanatında âlet, malzeme ve yöntem geliştirdi. Yeni eserler ve tasarım çalışmalarına devam ediyor. Hilye-i şerîfe türünden birbirinden farklı 30 kadar tasarıma imza attı. Hat sanatında ilk defa «Tevhid» türünde eser verdi. Hat nevilerinden ağırlıklı olarak sülüs, nesih, dîvânî, celî dîvânî, tuğra, mâkılî ve kûfî yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslûp olarak anılacak yorum türü geliştirmiştir. Klâsik ve modern çalışmalarına devam etmektedir. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde öğretim görevliliği vazifesini sürdürmektedir.


Prof. Dr. Ali Hüsrevoğlu DİĞER VİDEOLARI