Türk Aydını ve Edebiyat 2

4279 İzleme


Seminerde Türkiye?de aydınların edebiyatla olan münasebetleri üzerinde durulacak, Osmanlı Medeniyeti?nde edebiyat ve sanatla yakından alakadar olmak ?münevver? in en önemli özellikleri arasında yer alırken, günümüz Türkiye?sinde edebiyatla yeniden ve hatta eskisinden daha kuvvetle kurulması gereken bu irtibatın nitelik ve niceliği üzerinde durularak günümüz Türk aydınının kimliğinde eski ve yeni edebiyatımızın önemi, yeri ve değeri örnek metinlerden hareketle ele alınacaktır.


1950 yılında Trabzon?da doğdu. 1968?de İstanbul İmam-Hatip Okulu?nu ve Pertevniyal Lisesi?ni bitirdi. 1972 yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü?nden, 1974?te de İÜ Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü?nden mezun oldu. 1968?den itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı?nın çeşitli kademelerinde hizmet verdi. Fakültemizdeki görevine Yüksek İslâm Enstitüsü döneminde asistan olarak 1977 yılında başladı. 1984 yılında MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü?nde Dede Ömer Rûşenî Hayatı-Eserleri ve Miskinliknâme Mesnevisi adlı teziyle doktor oldu. 1986?da bir yıl süreyle Ayn-Şems Üniversitesi Türkoloji Bölümü?nde misafir hoca olarak araştırmalar yapmak üzere Kahire?de bulundu. 1990?da doçent, 1996?da profesör ünvanını aldı.

Prof. Dr. Mustafa Uzun DİĞER VİDEOLARI