Zamanı Kuran Kadınlar 1

4298 İzleme


Dört Uzun Çizgi: Hz. Asiye, Hz. Meryem, Hz. Hatice ve Hz. Fatıma. Hz. Asiye ile arka plandaki kadim Mısır Medeniyetinin Filistin ve Ortadoğudaki etkileri, Hz. Meryem ile eski ve yeni ahitlerdeki kadın algısından Kuranı Kerimdeki Meryem tasavvuruna geçiş. Hz. Hatice ile pagan Arap inançlarından son Peygamber`e ve İslam`a geçiş ve bu süreçte değişen kadın/zaman tasavvuru. Hz. Fatıma ile çağımız kadınının tarih ve geleceğe dair perspektifleri ele alınacak. Konuşmalar; kadın tarihi konusunda gecikmiş yazım serüveni ve kadın/tarih/edebiyat bağlamındaki sorunlar çerçevesinde ele alınacaktır.


1967 senesinde İstanbul'da dünyaya gelen Sibel Eraslan iyi bir eğitimin ardından kendini özellikle edebiyatta ve sivil toplum hayatının çeşitli aşamalarında göstermiştir. On sekiz yaşında mezun olduğu Üsküdar Kız Lisesi'nde aldığı ortaöğretimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki eğitimi takip etmiştir. Dört senede bitirdiği okulunun ardından genelde insan hakları, özelde ise toplumsal, iktisadi ve kültürel alanda kadın hakları ile ilgili sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yapmış, sorumluluklar üstlenmiştir. Ayrıca yazarın edebiyatçı kişiliği de ön plana çıkmaktadır. Hikayelerini yayınladığı dergiler olarak öne çıkanlar daha çok Dergâh, Mostar ve Ankara menşeli Hece dergileri oldular. İlk kitabı olan Fil Yazıları'nı Can Parçası Hz. Fatıma ve Balık ve Tango takip etmiştir. Ayrıca Parçası Benden ve Siret-i Meryem gibi kitaplarıyla Hz. Muhammed'in ilk eşi Hz. Hatice'ye odaklanan çalışmaların yokluğunu hissederek bu alandaki eksikliği gidermeye yönelik kaleme aldığı Çöl/Deniz: Hz. Hatice isimli bir kitabı daha mevcuttur.

Sibel Eraslan DİĞER VİDEOLARI