Dr. S. Savaş Barkçin - Tasavvuftan Tasavvura Sanat ve Sonsuzluk

1.006 görüntüleme
10 Ocak 2019
Dr. S. Savaş Barkçin - Tasavvuftan Tasavvura Sanat ve Sonsuzluk

Sanat köklerini nereden alır?

Dinle sanat arasında nasıl bir ilişki vardır?

İslam sanatının arkasında tasavvuf var mıdır?

Sanatçının sonsuz güzelliğin peşinde olması ne demektir?

Yukarıdaki sorular ve benzerleri üzerinden şekillenecek olan etkinliğimiz sanatla tasavvuf arasındaki ilişkiyi merkeze almaktadır. İster hat sanatında ister musikide olsun sufimeşrep olmakla bu sanatları icra etmek arasında güçlü bir bağ kurulmuştur. Peki bunun dayanakları nelerdir? Bu ilişki ne zaman başlamıştır ve bugün sürmekte midir? Tasavvuftaki tasarruf anlayışıyla sanattaki tasavvurun bir alakası var mıdır?

Konuklar:

1- Prof. Dr. Turan KOÇ

2- Dr. S. Savaş BARKÇİN

3- Dr. Ahmet Murat ÖZEL

Moderatör: İsmail ERDOĞAN

Tarih: 17 Kasım 2018 / Cumartesi 11.00 - 14.00

Yer: İstanbul Tasarım Merkezi Seminer Salonu

Not: Katılım ücretsizdir.