Hayyam Celilzade - Felsefe ve Sanat Semineri 2

313 görüntüleme
11 Ekim 2021
Hayyam Celilzade - Felsefe ve Sanat Semineri 2

Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-I) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen İstanbul Tasarım Merkezi Online Kültür Sanat projesinde her ay sanatın farklı alanlar ile ilişkisinin konuşulacağı online seminerler devam ediyor.

İkincisini yine Hayyam Celilzade ile gerçekleştireceğimiz seminer de felsefenin sanat ile ilişkisini müslüman filozoflar üzerinden ele alacağız.

"Felsefe ve Sanat" başlıklı ilk seminerimizin devamı niteliğinde olan ikinci seminerimizde felsefenin sanatla olan ilişkisinin izini Müslüman dünyasında sürmeye çalışacağız. Bu doğrultuda Farabi, İbn Sina, İbn Rüşt gibi isimlerin görüşlerine değinerek Müslüman filozofların meseleye ilişkin yaklaşımlarını yorumlayacağız. Daha sonra çağdaş düşünürlerimizden olan Nurettin Topçu'nun söz konusu konuya dair fikirleri üzerinde durarak mensubu olduğu düşünce geleneğindeki nev-i şahsına münhasır konumunu anlatacağız. Aynı zamanda felsefe ve sanat ilişkisi hakkında ileri sürdüğü tezlerle bir anlamda da Hegel'le hesaplaştığını da göstermeye çalışacağız. Seminerimizi, Platon'un meseleye dair betimlediği "resmi", işbu Müslüman düşünlerinin görüşleri üzerinden genişletmeye teşebbüs ederek ilk seminerimizin sonuçlarıyla irtibatlı şekilde yekûnlaştıracağız.