Talha Suna - Bilim ve Sanat Semineri

358 görüntüleme
04 Aralık 2021
Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-I) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen İstanbul Tasarım Merkezi Online Kültür Sanat Projesi'nde her ay sanatın farklı alanlar ile ilişkisinin konuşulacağı online seminerler devam ediyor! Bu ay yapacağımız seminerde de Bilimin Sanat ile ilişkisini Talha Suna ile beraber ele alacağız.

Bilim ve Sanat, konuları, çalışma nesneleri, yöntemleri ya da sonuçları bakımından açık farklılıkları bulunan, benzemez görülen, insanlığın iki tür faaliyetidir. Peki ama bu iki faaliyeti birbirine yakınlaştıran, benzeştiren hatta aynılaştıran taraflar var mıdır? Bilim ve sanatı doğru anlamak için bir karşıtlık ilişkisi içerisinde değerlendirmek, farkların ön plana çıkarıldığı bir düşünme biçimi en doğru yol olarak görülebilir mi? Bu iki temel soru etrafında bilim ve sanatın birlikte düşünüleceği seminerlerin ilkinde öncelikle bilim ve sanata dair yapılmış bazı tanımlar verilerek bu iki faaliyetin farklılıkları vurgulanıp öne çıkarılacaktır. Objektiflik, doğrulanabilirlik, çelişmezlik, özgünlük, yaratıcılık gibi pek çok ilkenin bu iki faaliyet içerisindeki anlamları ve karşılıkları tespit edilecektir. İkinci oturumda ise bakış açımızı değiştirerek bilim ve sanatı farklılıkları, karşıtlıkları üzerinden değil benzerlikleri bağlamında düşünecek ve bu düşünme biçiminin bize ne gibi sonuçlar sunabileceği üzerine bazı değerlendirmelerde bulunulacaktır.

Talha Suna

19 Kasım 2021 Cuma / Saat: 16.00