Enver Gülşen - İstanbul Film Festivali Üzerine

732 görüntüleme
12 Haziran 2018
İstanbul Film Tefekkürü Programı
Filmlerle Düşünmek, Filmleri Düşünmek...
Bu program, ülkemizin ihtiyaç duyduğu, entelektüel temeli sağlam, Batı, Doğu ve İslam sanatları ve edebiyatına aşina, dünya film tarihini ve film akımları üzerine tefekkür etmeyi becerebilecek, Gelenek ile film sanatı arasında ilişki kurabilecek insan yetiştirmeyi amaçlıyor. Diğer sanatlar ve film sanatı arasındaki geçişkenliği, "görme biçimlerini", film/sanat akımları ve film tarihini "anlamak" için teorik temel kurma yanında, gençleri sonradan yapabilecekleri pratik çalışmalara hazırlamayı amaçlıyor. Bu programın hedef kitlesi sadece film sanatı üzerine düşünmek isteyen, izlediği filmleri anlamayı amaçlayanlar değil; aynı zamanda sanatın ve özelde de film sanatının tefekkürümüze nasıl katkıları olabileceğini dert edinen ve sanat tarihi, film çalışmaları, felsefe, ilahiyat, sosyoloji gibi alanlarda kendilerine bir yol çizenlerdir de aynı zamanda... Hiçbir şeyin sağlam bir temel kurulmadan başarılı olamayacağı şuuruyla, film sanatı alanında da güçlü bir temel kurmanın sonradan o temel üstüne konulacak yapının kalitesini belirlediğini düşünüyoruz. Niceliğin değil niteliğin egemenliği için yapılması gereken şey öncelikle temelin taşlarını sağlam döşemektir. Bu programın temel amacı da budur. Program sırasında anlatılan/tartışılan mevzular, ilgili ve temsil edici film örnekleri ve sanat eserleri (resim, minyatür, hat, ikona, heykel, fotoğraf, mimari eserlerin fotoğrafları, müzik parçaları vs.) gösterilerek/dinletilecek ve üzerine konuşarak zenginleştirilecek; gösterilen film parçalarının bir film kanonu oluşturması amacıyla film-biçimleri ve akımları anlamında karşılaştırmalı bir değerlendirmesine gidilecektir. Atölye Takvimi: Atölye Tarihleri: 06 Şubat - 01 Mayıs 2018 Atölye Gün ve Saati: Salı / 17.00 -20.00 Eğitim Süresi: 7 Hafta - 21 Saat Not; Program herkesin katılımına açık olup ücretsizdir, iki haftada bir yapılacaktır.